top of page
DSC07417.JPG

Resurrecting Dead Darlings - A Palindromic Process of Artistic Rebirth

Scroll down for English)

Thar Be Dragons: n projekti Resurrecting Dead Darlings - A Palindromic Process of Artistic Rebirth käsittelee miten käyttämättömät ideat ja henkilökohtaiset dokumenttiarkistot voidaan herättää henkiin esityksen uudelleen määrittelyn kautta. Projekti jakautuu kolmeen vaiheeseen: incubation, gestation ja birth/resurrection.

 

Vuonna 2024 Thar Be Dragons aloittaa projektin incubation vaiheen.  Tanssitaiteilijat Ryan Mason ja Annamari Keskinen sekä äänisuunnittelija Timo Tikka herättävät henkiin luovuutensa, etsien, arkistoiden, kuratoiden ja jakaen kuolleita rakkaitaan niiden uusissa olomuodoissa. Projekti korostaa taiteellista prosessia dynaamisena matkana - jatkuvana muutoksena, keskeneräisyyden omaksumisena ja luovan tutkimuksen alustana, missä ilmentyy tekijöiden ja katsojien/kanssakokijoiden välinen symbioottinen suhde.

"Pyrimme irtautumaan perinteisestä näyttämömuodosta ja sen luontaisesta hierarkkisesta rakenteesta, sijoittamalla projektimme esimerkiksi studio- ja museoympäristöihin. Tavoitteenamme on jatkaa vallitsevien normien haastamista siitä, miten tanssia tulkitaan ja kohdataan sekä luoda avoimempaa vuoropuhelua yleisön ja taiteilijoiden välille."

Thar Be Dragons järjestää useita avoimia harjoituksia vuoden 2024 aikana sekä jakaa aktiivisesti omaa taiteellista työtään netissä. TBD:llä on jatkuvasti kehittyvä online näyttely taiteelliseen tutkimukseen fokusoidussa Research Catalogue:ssa. Pysy kuulolla ja tule olennaiseksi osaksi kehittyvää taiteellista kudosta ja seuraa taiteellista prosessia livenä ja verkossa!

 

 

IMG_6505.jpg
IMG_7704.jpg

DEMOT 2024

07.03 klo 17:30, Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13 B, 00100 Helsinki

30.04  klo 17:30, Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13 B, 00100 Helsinki

27.07 klo 21:30, b12 festivaali/Eden studios, Breite Str. 43, 13187 Berliini

24.09 klo 17:30, Tekstin talo, Lintulahdenkatu 3, 00530 Helsinki

Demot ovat ilmaisia tapahtumia. Voitte ilmoittautua demoihin mukaan alla olevasta linkistä tai tulla suoraan paikan päälle.

https://forms.gle/EaauuBseukBG79iv6 

(huom linkki ainoastaan Helsingin demoihin)

ESITYKSET 2024

K&C Tila, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C, 4. kerros. 

Lipputiedot tulossa pian.

17.10 klo18:00  - ensi-ilta

19.10 klo 14:00 - matinee

23.10 klo18:00

24.10 klo 18:00

26.10 klo 14:00 - matinee

30.10 klo18:00

31.10 klo18:00

02.11 klo 14:00 - matinee

Thar Be Dragons - tuotanto

Kekäläinen & Company - tuotanto- ja pienryhmäkumppani  

Raekallio Corp. - yhteistuotanto

ENG.

Thar Be Dragons' three-phase project, Resurrecting Dead Darlings - A Palindromic Process of Artistic Rebirth, explores how unused ideas and personal documentary archives can be brought back to life through redefining performance.  The project is divided into three phases: incubation, gestation and birth/resurrection.

In 2024, Thar Be Dragons will start the project's first phase incubation.  Dance artists Ryan Mason and Annamari Keskinen and sound designer Timo Tikka will resurrect their creativity by searching, archiving, curating and sharing their dead darlings in their new incarnations. The project emphasises the artistic process as a dynamic journey - a continuous change, an embrace of the unfinished and a platform for creative exploration, which also embodies the symbiotic relationship and interaction between makers and viewers.

 

"We aim to break away from the traditional stage format and its inherent hierarchical structures by placing our projects in studio and museum environments. Our aim is to continue to challenge prevailing norms about how dance is interpreted and encountered and to create a more open dialogue between the audience and the artists."

 

Thar Be Dragons will organize open rehearsals and actively share their artistic work online. TBD has ever evolving exposition  visible now in the Research Catalogue  online platform that focuses on artistic research. Stay tuned  and become an integral part of this evolving artistic tapestry!

 

 

 

DEMOS 2024

07.03 at17:30, Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13 B, 00100 Helsinki

30.04  at 17:30, Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13 B, 00100 Helsinki

27.07 at 21:30, b12 festival/Eden studios, Breite Str. 43, 13187 Berlin

24.09 at 17:30, Tekstin talo/Permantosali, Lintulahdenkatu 3, 00530 Helsinki

The demos are free events. You can sign up for the demos using the link below or come directly to the venue.

 https://forms.gle/EaauuBseukBG79iv6

(Note this link is only provided for the Helsinki events)

PERFORMANCES 2024

K&C Space, Cable Factory, Tallberginkatu 1, C-hall, 4th floor.

Ticket info coming soon.

17.10 at18:00 - premier

19.10 at 14:00 - matinee

23.10 at18:00

24.10 at 18:00

26.10 at 14:00 - matinee

30.10 at 18:00

31.10 at 18:00

02.11 at 14:00 - matinee

Thar Be Dragon - production

Kekäläinen & Company - production and co-partner  

Raekallio Corp. - Co-production

bottom of page